WonderFoodPeople: η στήλη όπου φιλοξενώ ανθρώπους από το χώρο του food styling, food photography και food blogging. Ανθρώπους, των οποίων τη δουλειά θαυμάζω και που οι δημιουργίες τους και η αισθητική τους αποτελεί έμπνευση για μένα.

…Everything has already been done from someone else. What will make your work to stand out is your own unique perspective, so in this case, there’s room for everyone in the industry.

Γνώρισε την Μίκα Μιχοπούλου

MikaMichopoulou61. Introduce yourself

Λίγα λόγια για σένα

Hi there, I’m Mika. I’m an Art Director focused in creating custom visual worlds and experiences for premium brands with roots around the Mediterranean.

Γειά σου, είμαι η Μίκα. Είμαι Art Director και δημιουργώ κατά παραγγελία οπτικούς κόσμους και εμπειρίες για προϊόντα πολυτελείας με ρίζες γύρω από την Μεσόγειο.

 

2. Where do we find you online:

Που σε βρίσκουμε online:

Instagram: @mika_michopoulou (https://www.instagram.com/mika_michopoulou/)

blog: https://mikamichopoulou.com/thoughts

site: https://mikamichopoulou.com/

portfolio: https://mikamichopoulou.com/

 

3. When and how did you start as a food stylist/food photographer? How did you learn?

Πότε και πως ξεκίνησες το food styling/food photography;

Early back at my university days, I was trying to figure out how I could combine my love for photography, scenography and concept development and to actually manage to make a living out of it. It was only 5 years ago though, that I discovered that all of the above can be combined in a legit profession called art direction and creative direction.

Still Life was the perfect mean for me to express my ideas and aesthetics in a smaller scale than that of a scenographer. While creating sets, I had the chance to experiment with everyday objects and food and to highlight their perfect imperfections that always fascinated me so.

Όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο, προσπαθούσα να βρω πως θα μπορούσα να συνδυάσω την αγάπη μου για τη φωτογραφία, τη σκηνογραφία και την ανάπτυξη concepts και να ζω από αυτό. Μόλις πριν από 5 χρόνια όμως ανακάλυψα ότι όλα τα παραπάνω μπορούν να συνδυαστούν σε μια πραγματική δουλειά που ονομάζεται καλλιτεχνική και δημιουργική διεύθυνση (art direction).

Οι νεκρές φύσεις ήταν το τέλειο μέσο για μένα για να εκφράσω τις ιδέες μου και την αισθητική μου σε μια μικρότερη κλίμακα από αυτή του σκηνογράφου. Όσο δημιουργούσα sets, είχα την ευκαιρία να πειραματιστώ με καθημερινά αντικείμενα και φαγητό και να τονίσω τις τέλειες ατέλειές τους που πάντα με συνεπέρνανε.

 

4. What is your basic photo equipment?

Ποιός είναι ο βασικός φωτογραφικός εξοπλισμός σου;

Currently, I use the mirrorless Fujifilm XT-3. I love the Fujifilm system, and especially Fujifilm’s colour science and film simulations. My most used lenses are the Zeiss Milvus 50mm f/2M ZF.2 Macro and Zeiss Milvus 35mm f/2 ZF.2.

Αυτή την περίοδο χρησιμοποιώ την mirrorless Fujifilm XT-3. Αγαπώ το σύστημα της Fujifilm και ειδικά τα χρώματά της και προσομοίωση φιλμ. Οι φακοί που χρησιμοποιώ περισσότερο είναι οι Zeiss Milvus 50mm f/2M ZF.2 Macro and Zeiss Milvus 35mm f/2 ZF.2.

MikaMichopoulou4

5. What are your five magictools as a food stylist?

Τα πέντε “μαγικά” εργαλεία που χρησιμοποιείς ως food stylist.

My one and only is the almighty sun.

Το ένα και μοναδικό είναι ο παντοδύναμος ήλιος.

 

6. Do you shoot with daylight or artificial light? Why? If you shoot with artificial light what is your basic gear/light set up?

Φυσικό ή τεχνητό φως και γιατί; Αν φωτογραφίζεις με τεχνητό φωτισμό ποιος είναι ο βασικός εξοπλισμός σου;

I almost exclusively shoot under natural light. Only its elusive quality could pair so well with the emotions, stories and atmosphere that I aim to create in my projects. It is the most difficult thing, to try and capture that perfect lit moment, yet the most intimate, personal and precious.

Σχεδόν αποκλειστικά φωτογραφίζω με φυσικό φως. Μόνο η άπιαστη ποιότητά του θα μπορούσε να ταιριάξει τόσο καλά με τα συναισθήματα, τις ιστορίες και την ατμόσφαιρα που σκοπεύω να δημιουργώ στα projects μου. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα να προσπαθώ να αποτυπώσω την τέλεια φωτισμένη στιγμή κι επιπλέον την πιο οικεία, προσωπική και πολύτιμη.

 

7. Where do you shoot? At home-studio-clients space?

Πού φωτογραφίζεις; Σπίτι-στούντιο-σε πελάτες;

Almost anywhere. The most unexpected place, like an exceptionally lit corner in a potting shed can become my studio for the day. Or my room, when I’ve forgotten to open up the blinds and the warm autumnal light comes through. My priority is to find or create the light conditions that I envision for the particular shoot. Sometimes this is somewhat difficult to explain to clients though, since shooting at a studio comes as more professional than a creative process that’s more spontaneous and unpredicted.

Σχεδόν παντού. Το πιο αναπάντεχο μέρος, όπως μία ξεχωριστά φωτισμένη γωνία σε μια αποθήκη κήπου μπορεί να γίνει το στούντιό μου για μια μέρα. Ή το δωμάτιό μου όταν έχω ξεχάσει να σηκώσω τις γρίλιες και ανάμεσα περνάει το ζεστό φθινοπωρινό φως. Προτεραιότητά μου είναι να βρω ή να δημιουργήσω τις φωτιστικές συνθήκες που οραματίζομαι για μια συγκεκριμένη φωτογράφιση. Μερικές φορές αυτό ωστόσο, είναι κάπως δύσκολο να το εξηγήσω στους πελάτες αφού το να φωτογραφίζεις σε ένα στούντιο έρχεται πιο επαγγελματικό από μια δημιουργική διαδικασία που είναι πιο αυθόρμητη και απρόβλεπτη.

MikaMichopoulou5

8. What is your style? How would you describe it?

Ποιό είναι το στυλ σου; Πως θα το περιέγραφες;

Similar to when someone asks me of how I’d describe myself, I usually try and avoid the question. Just kidding. I find it very interesting when someone else seems to find common elements among different projects that I’ve worked on though. Or recognises an image that I’ve created based on the atmosphere or the composition or the light. I would say that because I see what I do as a very personal matter, all the bits and pieces of past experiences, perception of the cosmos and emotions are the components of every visual that I create.

Όπως όταν κάποιος με ρωτάει πως θα περιέγραφα τον εαυτό μου, συνήθως προσπαθώ να αποφύγω την ερώτηση. Αλλά αστειεύομαι. Το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον όταν κάποιος άλλος φαίνεται να βρίσκει κοινά στοιχεία μεταξύ των διαφορετικών projects που έχω κάνει. Ή αναγνωρίζει μια εικόνα που έχω δημιουργήσει με βάση την ατμόσφαιρα, τη σύνθεση ή το φως. Θα έλεγα ότι επειδή θεωρώ ό,τι κάνω ως ένα πολύ προσωπικό ζήτημα, όλα τα μικρά και μεγάλα κομμάτια των προηγούμενων εμπειριών, η αντίληψη του κόσμου και τα συναισθήματα είναι τα συστατικά της κάθε εικόνας που δημιουργώ.

 

9. Inspiration source(s)

Τι σε εμπνέει;

The imperfections. The Flaws. The world that we live in. The human behaviour. Time.

Οι ατέλειες. Τα ψεγάδια. Ο κόσμος στον οποίο ζούμε. Η ανθρώπινη συμπεριφορά. Ο χρόνος.

 

10. Favorite subject. And why.

Αγαπημένο σου θέμα.

The mediterranean culture.

Η μεσογειακή κουλτούρα.

 

11. Subject that gives you a hard time or you dont like. And why.

Θέμα που σε δυσκολεύει ή δε σου αρέσει. Γιατί.

Anything that needs to look artificially perfect. A product, a set, the lighting. I truly believe in the power of beauty and the effect that it has on us all. Beauty is essential. But in order to perceive beauty, we need imperfection around. We need the contrast. One cannot possibly appreciate the light without the darkness.

Ο,τιδήποτε χρειάζεται να φαίνεται τεχνητά τέλειο. Ένα προϊόν, ένα σετ, ο φωτισμός. Πραγματικά πιστεύω στην δύναμη της ομορφιάς και την επίδραση που έχει πάνω μας. Η ομορφιά είναι ουσιώδης. Αλλά προκειμένου να συλλάβουμε την ομορφιά, χρειαζόμαστε την ατέλεια γύρω μας. Χρειαζόμαστε την αντίθεση. Κανείς δεν μπορεί να εκτιμήσει το φως χωρίς το σκοτάδι.

MikaMichopoulou3

 

12. Burn out: has it ever occurred to you? If so, how do you deal with it?

Κάψιμο (όχι φαγητού): σου έχει συμβεί; Αν ναι, πως το αντιμετωπίζεις;

It is part of being a creative to experience periods of life when you feel like you are not able to put work out there for the world to see. To be burned out, is to not understand the importance of mental work before creation, and to push yourself to deliver no matter what. It happened many times to me too, and it only left me feeling empty and a failure. Now I try to embrace all of the different steps that lead to creation and remind myself to leave behind the unsustainable high expectations.

Είναι μέρος του δημιουργικού ατόμου να βιώνει περιόδους στη ζωή όπου αισθάνεται ανίκανο να δημιουργεί έργο για να δει ο κόσμος. Το να “καίγεσαι”, είναι το να μην κατανοείς τη σημασία της πνευματικής δουλειάς πριν τη δημιουργία και να πιέζεις τον εαυτό σου να παραδώσει έργο με κάθε τρόπο. Έχει συμβεί και σε εμένα πολλές φορές και το μόνο που έγινε είναι να με αφήσει άδεια και να αισθάνομαι αποτυχημένη. Τώρα προσπαθώ να αποδεχτώ όλα τα διαφορετικά στάδια που οδηγούν στη δημιουργία και να υπενθυμίζω στον εαυτό μου να αφήνω πίσω τις αβάσιμες υψηλές προσδοκίες.

 

13. How do you choose props per project? Do you have a personal collection? Do you buy/borrow/rent/sponsored?

Πώς επιλέγεις τα props σου ανά project; Έχεις προσωπική, δική σου συλλογή; Αγοράζεις/δανείζεσαι/ενοικιάζεις/χορηγούμενα;

Every project is unique, so the props used, need to match the story and atmosphere that I want to create each time. These days, slowly but steadily I build my own collection of objects, most of them vintage and one of a kind. Sometimes though it is very convenient to include objects from stores or rentals.

Κάθε project είναι μοναδικό γι’ αυτό και τα props που χρησιμοποιούνται χρειάζεται να ταιριάζουν με την ιστορία και την ατμόσφαιρα που θέλω να δημιουργήσω κάθε φορά. Αυτή την περίοδο, αργά αλλά σταθερά, φτιάχνω τη δική μου συλλογή αντικειμένων, τα περισσότερα από αυτά vintage και μοναδικά. Μερικές φορές όμως είναι πολύ βολικό να συμπεριλαμβάνεις αντικείμενα από μαγαζιά ή να νοικιάζεις.

 

14. How would you describe the ideal client for you?

Πώς θα περιέγραφες τον ιδανικό πελάτη για σένα;

I’m drawn to genuinely good people. I want to work with people that get excited for their brand and mission and have an interesting story to tell. If these come with respect to my creative process too, then I’m as happy as it goes!

Έλκομαι σε γνήσια καλούς ανθρώπους. Θέλω να δουλεύω με ανθρώπους που είναι ενθουσιασμένοι με το προϊόν τους και έχουν μια ενδιαφέρουσα ιστορία να πουν. Εάν αυτά συνδυάζονται και με τον σεβασμό στη δημιουργική μου διαδικασία, τότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη!

 

15. Favorite food photography-styling books/blogs/podcasts/videos

Αγαπημένα food photography-styling βιβλία/blogs/podcasts/videos

Ugh, I have a lot! Usually I draw reference from an artist’s work in general not only a particular book or image. Some of my favourites are Irving Penn, Viviane Sassen, Joss McKinley and Stephanie Stamatis.

Έχω πολλά! Συνήθως αντλώ έμπνευση από τη δουλειά ενός καλλιτέχνη γενικά και όχι από ένα συγκεκριμένο βιβλίο ή εικόνα. Μερικά από τα αγαπημένα μου είναι του Irving Penn, Viviane Sassen, Joss McKinley και Stephanie Stamatis.

MikaMichopoulou1

16. Food photography/styling tips

Pay attention to the world around you. Inspiration is always around. Even a tiny detail that you can then scale up and include in a set. Try and keep your composition simple, but interesting by incorporating props that are a surprise to the eye and add to the overall visual impression. Light is everything. Train your eye by shooting a couple of objects throughout the day and notice how the quality of the lighting changes and affects the mood that your images evoke.

Δώσε προσοχή στον κόσμο γύρω σου. Η έμπνευση είναι συνέχεια τριγύρω. Ακόμα και μια μικροσκοπική λεπτομέρεια που μετά μπορείς να την μεγενθύνεις και να τη συμπεριλάβεις στο σετ. Προσπάθησε να κρατήσεις τη σύνθεσή σου απλή αλλά ενδιαφέρουσα βάζοντας props που είναι μια έκπληξη για το μάτι και προσθέτουν στην όλη οπτική εντύπωση. Το φως είναι τα πάντα. Εξάσκησε το μάτι σου φωτογραφίζοντας κανά δυο αντικείμενα κατά τη διάρκεια της ημέρας και παρατήρησε πως αλλάζει η ποιότητα του φωτός και επηρεάζει τη διάθεση που προκαλεί η εικόνα σου.

 

17. Advice to those who want to start now with food photography-styling

Συμβουλή σε όσους θέλουν να ξεκινήσουν food photography-styling

Don’t get intimidated by the plethora of amazing artists out there when starting out your own thing. Get inspired by them. Learn from them. Everything has already been done from someone else. What will make your work to stand out is your own unique perspective, so in this case, there’s room for everyone in the industry.

Μην τρομάζεις από την πληθώρα των φανταστικών καλλιτεχνών που υπάρχουν εκεί έξω όταν ξεκινάς τη δική σου προσπάθεια. Να εμπνέεσαι από αυτούς. Μάθε από αυτούς. Όλα έχουν ήδη γίνει από κάποιον άλλον. Αυτό που θα κάνει τη δική σου δουλειά να ξεχωρίσει είναι η δική σου προσωπική προοπτική, και γι’ αυτό, υπάρχει χώρος για όλους στη βιομηχανία.

 

18. Dreams and plans that you would like to share with us

Όνειρα και σχέδια που θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας

This year, my aim is to expand my pool of creatives with whom I want to work with. Also, I have some thoughts on exhibiting my work and have available soon a couple of limited edition prints on my website.

Σκοπός μου είναι να επεκτείνω το δίκτυο των δημιουργών με τους οποίους θέλω να συνεργαστώ. Επίσης, έχω κάποιες σκέψεις για να εκθέσω τη δουλειά μου και να έχω διαθέσιμα μερικά περιορισμένης έκδοσης prints στο site μου.

MikaMichopoulou2

19. Say anything you want

Δικό σου (πες ο,τιδήποτε θες)

Thank you so much for having me!

Σ’ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία!

 

*Όλες οι φωτογραφίες του post αυτού είναι πνευματική ιδιοκτησία της Μίκας Μιχοπούλου.

The photographs of this post are Mika Michopoulou’s copyrights.